جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https://aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 53,595,387
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,404,613
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 55,618,802,516,193
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,039,733
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,037,754
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,045,775
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/29 1,039,733 1,037,754 8,021 0 224,540,666 67,682 171,953,558 53,595,387 55,618,802,516,193
  2 1397/08/28 1,038,343 1,036,359 8,003 0 224,540,666 106,402 171,885,876 53,663,069 55,614,227,170,165
  3 1397/08/27 1,035,843 1,033,879 7,871 0 224,540,666 59,908 171,779,474 53,769,471 55,591,133,303,333
  4 1397/08/26 1,039,726 1,037,704 7,747 0 224,540,666 0 171,719,566 53,829,379 55,858,970,938,273
  5 1397/08/25 1,042,935 1,040,889 7,749 0 224,540,666 0 171,719,566 53,829,379 56,030,384,878,199
  6 1397/08/24 1,042,449 1,040,403 7,749 0 224,540,666 70,447 171,719,566 53,829,379 56,004,221,777,879
  7 1397/08/23 1,041,954 1,039,910 7,740 0 224,540,666 94,931 171,649,119 53,899,826 56,050,985,382,627
  8 1397/08/22 1,043,495 1,041,439 7,724 0 224,540,666 74,177 171,554,188 53,994,757 56,232,248,339,879
  9 1397/08/21 1,042,418 1,040,376 7,713 0 224,540,666 128,449 171,480,011 54,068,934 56,251,997,577,779
  10 1397/08/20 1,040,298 1,038,276 7,686 0 224,540,666 79,852 171,351,562 54,197,383 56,271,842,416,830
  11 1397/08/19 1,043,863 1,041,793 7,677 0 224,540,666 0 171,271,710 54,277,235 56,545,662,680,166
  12 1397/08/18 1,044,484 1,042,403 7,681 0 224,540,666 0 171,271,710 54,277,235 56,578,764,135,678
  13 1397/08/17 1,044,005 1,041,923 7,681 0 224,540,666 0 171,271,710 54,277,235 56,552,721,806,572
  14 1397/08/16 1,043,525 1,041,444 7,681 0 224,540,666 78,518 171,271,710 54,277,235 56,526,709,611,784
  15 1397/08/15 1,043,044 1,040,965 7,670 0 224,540,666 92,178 171,193,192 54,355,753 56,582,461,528,847
  16 1397/08/14 1,040,249 1,038,192 7,650 0 224,540,666 205,889 171,101,014 54,447,931 56,527,389,834,490
  17 1397/08/13 1,037,904 1,035,872 7,613 0 224,540,666 126,717 170,895,125 54,653,820 56,614,368,416,627
  18 1397/08/12 1,038,615 1,036,575 7,580 0 224,540,666 0 170,768,408 54,780,537 56,784,157,854,215
  19 1397/08/11 1,038,473 1,036,431 7,573 0 224,540,666 0 170,768,408 54,780,537 56,776,242,603,841
  20 1397/08/10 1,037,999 1,035,957 7,574 0 224,540,666 131,659 170,768,408 54,780,537 56,750,288,453,638