جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https://aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,141,453
تعداد واحدهای باقی مانده: 49,858,547
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 50,454,368,223,365
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,008,223
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,241
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,014,555
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/02 1,008,223 1,006,241 8,314 0 224,540,666 42,416 175,508,753 50,141,453 50,454,368,223,365
  2 1397/11/01 1,008,293 1,006,328 6,177 0 224,540,666 68,959 175,466,337 50,183,869 50,501,413,769,153
  3 1397/10/30 1,030,908 1,028,888 6,181 0 224,540,666 51,685 175,397,378 50,252,828 51,704,545,282,927
  4 1397/10/30 1,012,826 1,010,806 6,181 0 224,540,666 51,685 175,397,378 50,252,828 50,795,873,647,031
  5 1397/10/29 1,031,824 1,029,791 6,156 0 224,540,666 0 175,294,008 50,304,513 51,803,148,494,430
  6 1397/10/28 1,030,825 1,028,800 6,134 0 224,540,666 0 175,294,008 50,304,513 51,753,261,873,527
  7 1397/10/27 1,030,358 1,028,333 6,134 0 224,540,666 38,800 175,294,008 50,304,513 51,729,790,154,849
  8 1397/10/26 1,029,890 1,027,867 6,129 0 224,540,666 46,112 175,255,208 50,343,313 51,746,227,565,831
  9 1397/10/25 1,028,020 1,026,014 6,115 0 224,540,666 37,107 175,209,096 50,389,425 51,700,271,359,931
  10 1397/10/24 1,027,589 1,025,593 5,869 0 224,540,666 81,622 175,171,989 50,426,532 51,717,120,198,744
  11 1397/10/23 1,027,086 1,025,090 5,861 0 224,540,666 51,208 175,090,367 50,508,154 51,775,387,009,178
  12 1397/10/22 1,026,317 1,024,330 5,859 0 224,540,666 0 175,039,159 50,559,362 51,789,462,173,471
  13 1397/10/21 1,026,546 1,024,553 5,860 0 224,540,666 0 175,039,159 50,559,362 51,800,748,382,290
  14 1397/10/20 1,026,088 1,024,095 5,860 0 224,540,666 51,190 175,039,159 50,559,362 51,777,596,195,010
  15 1397/10/19 1,025,638 1,023,647 5,855 0 224,540,666 44,204 174,987,969 50,610,552 51,807,354,090,978
  16 1397/10/18 1,024,827 1,022,837 5,860 0 224,540,666 47,579 174,943,765 50,654,756 51,811,570,735,636
  17 1397/10/17 1,024,356 1,022,329 5,829 0 224,540,666 80,012 174,896,186 50,702,335 51,834,446,172,957
  18 1397/10/16 1,022,396 1,020,389 5,823 0 224,540,666 89,336 174,816,174 50,782,347 51,817,742,856,377
  19 1397/10/15 1,021,192 1,019,197 5,816 0 224,540,666 0 174,726,838 50,871,683 51,848,284,277,361
  20 1397/10/14 1,020,502 1,018,509 5,788 0 224,540,666 0 174,726,838 50,871,683 51,813,258,933,868