اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 88,500,779
تعداد واحدهای باقی مانده: 11,499,221
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 89,705,740,972,027
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,619
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,615
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,014,012
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/26 1,014,619 1,013,615 397 0 204,444,739 0 115,973,943 88,500,779 89,705,740,972,027
  2 1396/12/25 1,013,567 1,012,564 395 0 204,444,739 0 115,973,943 88,500,779 89,612,706,352,798
  3 1396/12/24 1,012,445 1,011,441 396 661,333 204,444,739 225,594 115,973,943 88,500,779 89,513,351,944,692
  4 1396/12/23 1,011,304 1,010,296 397 745,509 203,783,406 222,037 115,748,349 88,065,040 88,971,733,369,188
  5 1396/12/22 1,010,526 1,009,506 589 788,856 203,037,897 201,175 115,526,312 87,541,568 88,373,763,418,980
  6 1396/12/21 1,009,597 1,008,649 410 1,123,362 202,249,041 357,934 115,325,137 86,953,887 87,705,960,433,589
  7 1396/12/20 1,008,909 1,007,955 585 1,171,009 201,125,679 243,747 114,967,203 86,188,459 86,874,065,065,211
  8 1396/12/19 1,008,914 1,007,930 577 0 199,954,670 0 114,723,456 85,261,197 85,937,289,459,777
  9 1396/12/18 1,008,666 1,007,677 566 0 199,954,670 0 114,723,456 85,261,197 85,915,776,993,172
  10 1396/12/17 1,008,147 1,007,158 566 2,022,294 199,954,670 204,588 114,723,456 85,261,197 85,871,498,041,926
  11 1396/12/16 1,007,624 1,006,613 578 567,924 197,932,376 212,863 114,518,868 83,443,491 83,995,275,960,985
  12 1396/12/15 1,007,283 1,006,264 1,013 371,888 197,364,452 205,359 114,306,005 83,088,430 83,608,871,851,858
  13 1396/12/14 1,007,078 1,006,050 1,016 389,911 196,992,564 347,449 114,100,646 82,921,901 83,423,603,830,341
  14 1396/12/13 1,007,062 1,006,024 1,044 477,163 196,602,653 410,546 113,753,197 82,879,439 83,378,698,155,948
  15 1396/12/12 1,006,685 1,005,643 800 0 196,125,490 0 113,342,651 82,812,822 83,280,166,901,057
  16 1396/12/11 1,006,518 1,005,470 635 0 196,125,490 0 113,342,651 82,812,822 83,265,832,708,181
  17 1396/12/10 1,005,995 1,004,947 635 570,867 196,125,490 377,010 113,342,651 82,812,822 83,222,521,769,260
  18 1396/12/09 1,005,466 1,004,415 636 478,963 195,554,623 556,932 112,965,641 82,618,965 82,983,693,897,188
  19 1396/12/08 1,004,867 1,003,817 846 379,229 195,075,660 486,349 112,408,709 82,696,934 83,012,626,158,551
  20 1396/12/07 1,004,147 1,003,101 856 394,407 194,696,431 1,085,835 111,922,360 82,804,054 83,060,806,555,429
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi