جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https://aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 61,759,458
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,240,542
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 63,923,889,456,419
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,036,323
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,035,046
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,041,576
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 1,036,323 1,035,046 6,530 0 224,540,666 411,941 163,662,084 61,759,458 63,923,889,456,419
  2 1397/06/25 1,033,797 1,032,543 6,507 0 224,540,666 439,308 163,250,143 62,171,399 64,194,643,136,497
  3 1397/06/24 1,035,499 1,034,242 6,461 0 224,540,666 0 162,810,835 62,610,707 64,754,612,503,608
  4 1397/06/23 1,039,848 1,038,558 6,466 0 224,540,666 0 162,810,835 62,610,707 65,024,868,450,944
  5 1397/06/22 1,039,344 1,038,055 6,465 0 224,540,666 372,957 162,810,835 62,610,707 64,993,329,590,971
  6 1397/06/21 1,038,833 1,037,552 6,427 0 224,540,666 354,282 162,437,878 62,983,664 65,348,802,102,186
  7 1397/06/20 1,032,283 1,031,053 6,395 0 224,540,666 372,698 162,083,596 63,337,946 65,304,808,160,787
  8 1397/06/19 1,036,688 1,035,474 0 0 224,540,666 593,573 161,710,898 63,710,644 65,970,721,845,241
  9 1397/06/18 1,031,590 1,030,428 0 0 224,540,666 552,720 161,117,325 64,304,217 66,260,888,416,914
  10 1397/06/17 1,028,052 1,026,922 0 0 224,540,666 0 160,564,605 64,856,937 66,603,001,253,141
  11 1397/06/16 1,025,057 1,023,936 10- 0 224,540,666 0 160,564,605 64,856,937 66,409,332,659,723
  12 1397/06/15 1,024,554 1,023,433 10- 0 224,540,666 528,553 160,564,605 64,856,937 66,376,710,203,212
  13 1397/06/14 1,024,031 1,022,929 0 0 224,540,666 521,170 160,036,052 65,385,490 66,884,685,720,417
  14 1397/06/13 1,024,518 1,023,419 0 0 224,540,666 583,284 159,514,882 65,906,660 67,450,125,072,524
  15 1397/06/12 1,021,953 1,020,878 0 0 224,540,666 805,141 158,931,598 66,489,944 67,878,098,977,485
  16 1397/06/11 1,019,530 1,018,481 0 0 224,540,666 563,475 158,126,457 67,295,085 68,538,753,135,711
  17 1397/06/10 1,021,042 1,019,992 0 0 224,540,666 0 157,562,982 67,858,560 69,215,212,642,820
  18 1397/06/09 1,021,338 1,020,274 9- 0 224,540,666 0 157,562,982 67,858,560 69,234,328,833,486
  19 1397/06/08 1,020,825 1,019,760 9- 0 224,540,666 685,835 157,562,982 67,858,560 69,199,459,871,574
  20 1397/06/07 1,020,292 1,019,248 0 0 224,540,666 1,001,590 156,877,147 68,544,395 69,863,704,626,269