لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 97/07/11 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز صندوق 1397/07/29
2 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 97/07/11 1397/07/11
3 آگهی دعوت به مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ 1397/07/11 1397/07/10
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ 96/12/19 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تصویب صورت‌های مالی منتهی به 96/09/30 1397/01/22
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ 96/12/19 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی هزینه‌ ثبت و نظارت صندوق در سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/01/22
6 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/12/19 1396/12/21
7 برگزاری جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ 1396/12/19 1396/12/08
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر حذف رکن ضامن صندوق 1396/11/21
9 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/10/23 مبنی بر کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده صندوق 1396/11/14
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق 1396/11/09
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
سایز صفحه