لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ 96/12/19 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تصویب صورت‌های مالی منتهی به 96/09/30 1397/01/22
2 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع سالانه مورخ 96/12/19 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی هزینه‌ ثبت و نظارت صندوق در سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/01/22
3 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/12/19 1396/12/21
4 برگزاری جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ 1396/12/19 1396/12/08
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر حذف رکن ضامن صندوق 1396/11/21
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/10/23 مبنی بر کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده صندوق 1396/11/14
7 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق 1396/11/09
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم 1396/11/03
9 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/10/23 1396/10/25
10 برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ 1396/10/23 1396/10/25
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
سایز صفحه