لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/12/19 1396/12/21
2 برگزاری جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ 1396/12/19 1396/12/08
3 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر حذف رکن ضامن صندوق 1396/11/21
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/10/23 مبنی بر کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده صندوق 1396/11/14
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق 1396/11/09
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم 1396/11/03
7 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/10/23 1396/10/25
8 برگزاری جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ 1396/10/23 1396/10/25
9 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/09/18 صندوق کوثر یکم 1396/09/18
10 موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم 1396/09/14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
سایز صفحه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi