صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ (۰.۰۲) ۱.۳۱ (۵.۳۵) ۱۱,۳۹۵.۱۷
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۰۲ (۰.۱۴) ۹.۲۴ (۴۰.۷)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۲ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۳ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۰۳) ۰.۲۱ (۱۰.۷۷) ۱۱۶.۷
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۰.۰۲) (۲.۷۸) (۵.۳۵) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۳ (۰.۱۱) ۱۱.۵۹ (۳۲.۶۳)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۴ ۱.۱۹ ۱۴.۲۸ ۷,۳۰۱.۴۳
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۲ ۰.۳۹ ۶.۶۸ ۳۱۹.۷۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۹ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۶ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۳۶ ۱۷.۳۸ ۲۷۶.۹۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۲ (۰.۲۲) ۹.۴۵ (۵۴.۴۴)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۲ ۱.۱۴ ۶.۶۵ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۷ ۰.۴۱ ۳۰.۹۱ ۳۴۲.۱۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۱ (۱.۴۱) ۴.۷۷ (۹۹.۴۳)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰ ۰.۲۷ (۱.۱) ۱۶۶.۶۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱ ۰