دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق کوثر یکم درخصوص تغییر نرخ بازدهی سالانه صندوق کوثر
منبع -
مقدمه به اطلاع کلیه سرمایه‌گذاران و ذی نفعان محترم می‌رساند مجمع صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم درخصوص افزایش سقف پرداخت های دوره ای صندوق موضوع بند 1-3 امیدنامه از 21 درصد به 22 درصد سالانه در تاریخ یکشنبه مورخ 18 تیر 1396 در محل شرکت کارگزاری ابان برگزار می‌گردد.
متن خبر
پیوست