دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سقف پرداخت های دوره ای از 21 درصد به 22 درصد سالانه
منبع -
مقدمه بهاستحضار سرمایه گذاران محترم می‌رساند، سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 34669/121 مورخ 1396/04/27 موافقت خود را با مجمع مورخ1396/04/18 درخصوص افزایش سقف پرداخت های دوره‌ای صندوق موضوع بند 1-3 امیدنامه از سالانه 21درصد به 22 درصد اعلام نمود. به منظور دریافت شرح مجمع به فایل پیوست مراجعه نمایید...
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi