دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر حذف رکن ضامن صندوق
منبع -
مقدمه به استحضار سرمایه گذاران محترم می‌رساند، سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 121/31648 موافقت خود را با مجمع مورخ 1396/11/19 درخصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی و تصویب امید‌نامه و اساسنامه صندوق را اعلام نمود. به منظور دریافت شرح مجمع به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق