دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 96/09/18 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر حذف رکن ضامن صندوق
منبع -
مقدمه به استحضار سرمایه گذاران محترم می‌رساند، سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 121/31648 موافقت خود را با مجمع مورخ 1396/11/19 درخصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی و تصویب امید‌نامه و اساسنامه صندوق را اعلام نمود. به منظور دریافت شرح مجمع به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست