جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https://aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,405,911
تعداد واحدهای باقی مانده: 49,594,089
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 52,344,574,110,816
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,042,240
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,038,461
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,057,591
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/25 1,042,240 1,038,461 19,130 0 236,979,547 0 187,552,212 50,405,911 52,344,574,110,816
  2 1398/03/24 1,042,438 1,038,694 19,116 0 236,979,547 0 187,552,212 50,405,911 52,356,309,073,425
  3 1398/03/23 1,042,144 1,038,400 19,116 0 236,979,547 46,899 187,552,212 50,405,911 52,341,484,903,555
  4 1398/03/22 1,041,847 1,038,106 19,098 0 236,979,547 57,963 187,505,313 50,452,810 52,375,359,891,679
  5 1398/03/21 1,041,698 1,038,026 19,085 0 236,979,547 63,760 187,447,350 50,510,773 52,431,507,017,934
  6 1398/03/20 1,041,654 1,038,006 19,046 0 236,979,547 92,861 187,383,590 50,574,533 52,496,686,418,905
  7 1398/03/19 1,041,561 1,037,943 19,000 0 236,979,547 71,497 187,290,729 50,667,394 52,589,847,088,370
  8 1398/03/18 1,040,909 1,037,364 18,990 0 236,979,547 0 187,219,232 50,738,891 52,634,707,906,167
  9 1398/03/17 1,040,340 1,036,793 18,940 0 236,979,547 0 187,219,232 50,738,891 52,605,736,342,412
  10 1398/03/16 1,040,049 1,036,502 18,940 0 236,979,547 0 187,219,232 50,738,891 52,590,970,558,577
  11 1398/03/15 1,039,758 1,036,211 18,941 0 236,979,547 0 187,219,232 50,738,891 52,576,217,553,855
  12 1398/03/14 1,039,467 1,035,921 18,940 0 236,979,547 85,148 187,219,232 50,738,891 52,561,477,314,655
  13 1398/03/13 1,039,171 1,035,631 18,908 0 236,979,547 125,010 187,134,084 50,824,039 52,634,930,939,142
  14 1398/03/12 1,038,590 1,035,093 18,860 0 236,979,547 70,107 187,009,074 50,949,049 52,737,027,643,641
  15 1398/03/11 1,038,085 1,034,633 18,821 0 236,979,547 0 186,938,967 51,019,156 52,786,111,349,163
  16 1398/03/10 1,039,062 1,035,567 18,803 0 236,979,547 0 186,938,967 51,019,156 52,833,765,543,604
  17 1398/03/09 1,038,777 1,035,282 18,804 0 236,979,547 111,360 186,938,967 51,019,156 52,819,238,765,334
  18 1398/03/08 1,037,298 1,033,812 18,762 0 236,979,547 136,387 186,827,607 51,130,516 52,859,322,256,566
  19 1398/03/07 1,036,619 1,033,170 18,706 0 236,979,547 0 186,691,220 51,266,903 52,967,415,169,133
  20 1398/03/06 1,033,501 1,030,143 18,698 0 236,979,547 300,447 186,691,220 51,266,903 52,812,225,052,862