جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https://aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,053,093
تعداد واحدهای باقی مانده: 47,946,907
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,486,872,656,503
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,049,982
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,046,756
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,065,175
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری آبان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : بابک حقیقی مهمانداری ,مازیار حقیقی مهمانداری ,مهرزاد جهانی
مدیر ثبت : کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/07/25
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/29 1,049,982 1,046,756 18,419 0 236,979,547 57,214 185,851,531 52,053,093 54,486,872,656,503
  2 1398/02/28 1,051,050 1,047,805 18,393 0 236,979,547 0 185,794,317 52,110,307 54,601,449,943,307
  3 1398/02/27 1,051,268 1,048,041 18,396 0 236,979,547 0 185,794,317 52,110,307 54,613,759,159,496
  4 1398/02/26 1,050,910 1,047,684 18,396 0 236,979,547 59,368 185,794,317 52,110,307 54,595,125,181,518
  5 1398/02/25 1,050,549 1,047,327 18,374 0 236,979,547 69,448 185,734,949 52,169,675 54,638,687,893,750
  6 1398/02/24 1,051,406 1,048,169 18,351 0 236,979,547 83,570 185,665,501 52,239,123 54,755,429,949,349
  7 1398/02/23 1,046,776 1,043,602 18,315 0 236,979,547 158,727 185,581,931 52,322,693 54,604,070,455,244
  8 1398/02/22 1,042,630 1,039,519 18,262 0 236,979,547 136,695 185,423,204 52,481,420 54,555,417,406,491
  9 1398/02/21 1,048,631 1,045,436 18,220 0 236,979,547 0 185,286,509 52,618,115 55,008,864,819,184
  10 1398/02/20 1,050,975 1,047,729 18,221 0 236,979,547 0 185,286,509 52,618,115 55,129,539,923,189
  11 1398/02/19 1,050,624 1,047,378 18,221 0 236,979,547 94,056 185,286,509 52,618,115 55,111,051,370,894
  12 1398/02/18 1,050,267 1,047,027 18,188 0 236,979,547 142,322 185,192,453 52,712,171 55,191,060,891,059
  13 1398/02/17 1,046,093 1,042,914 18,124 0 236,979,547 158,808 185,050,131 52,854,493 55,122,711,151,829
  14 1398/02/16 1,053,438 1,050,160 18,052 0 236,979,547 245,026 184,891,323 53,013,301 55,672,445,633,048
  15 1398/02/15 1,061,879 1,058,488 17,959 0 236,979,547 177,946 184,646,297 53,258,327 56,373,322,796,483
  16 1398/02/14 1,061,487 1,058,103 17,894 0 236,979,547 0 184,468,351 53,436,273 56,541,066,786,193
  17 1398/02/13 1,056,259 1,052,937 17,894 0 236,979,547 0 184,468,351 53,436,273 56,265,022,098,634
  18 1398/02/12 1,055,915 1,052,594 17,894 0 236,979,547 158,832 184,468,351 53,436,273 56,246,676,665,078
  19 1398/02/11 1,055,562 1,052,251 17,841 0 236,979,547 137,967 184,309,519 53,595,105 56,395,481,195,029
  20 1398/02/10 1,050,619 1,047,375 17,791 0 236,979,547 163,491 184,171,552 53,733,072 56,278,656,328,949