صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس2 معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه حداکثر تا سقف 500 ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 150 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه یک درصد (0/01) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به شرطی که از مبلغ 50 میلیارد ریال بیشتر نشود و تا میزان نصاب سرمایه‌گذاری در آنها.
4 کارمزد متولي

سالانه یک در ده هزار (0.0001) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق با توجه به شرایط زیر تغییر می‌یابد:

الف- در صورتیکه حاصل ضرب تعداد کل واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی در ارزش مبنا تا 80 هزار میلیارد ریال باشد، حداقل 800 و حداکثر 1600 میلیارد ریال است.

ب- در صورتیکه حاصل ضرب تعداد کل واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی در ارزش مبنا بیش از 80 هزار میلیارد ریال باشد، حداقل 1600 و حداکثر 1800 میلیارد ریال است.

5 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 350 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
6 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل سه در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. هر زمان ذخیره صندوق سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روز‌های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.
7 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها :

مبلغ 250 میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار 

هزینه‌های متغیر به شرح زیر است: 

به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 5000 ریال

به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 800 ریال

ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:

بالای 50.000

از 30.000 تا 50.000

از صفر تا 30.000

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال

0.000001

0.00003

0.00005

ضریب

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور ندارد -
کارمزد ابطال

الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري 

ب) متغیر: 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 15 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد‌های سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد.

مدير ثبت