صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس2 معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد (0/01) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به شرطی که از مبلغ 50 میلیارد ریال بیشتر نشود و تا میزان نصاب سرمایه‌گذاری در آنها.
4 کارمزد متولی

سالانه یک در ده هزار (0.0001) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق با توجه به شرایط زیر تغییر می‌یابد:

الف- در صورتیکه حاصل ضرب تعداد کل واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی در ارزش مبنا تا 80 هزار میلیارد ریال باشد، حداقل 800 و حداکثر 1600 میلیون ریال است.

ب- در صورتیکه حاصل ضرب تعداد کل واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی در ارزش مبنا بیش از 80 هزار میلیارد ریال باشد، حداقل 1600 و حداکثر 1800 میلیون ریال است.

5 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 400 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. هر زمان ذخیره صندوق سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روز‌های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

مبلغ470 میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار 

هزینه‌های متغیر به شرح زیر است: 

به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 9000 ریال

به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 20000 ریال

ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:

بالای 50.000

از 30.000 تا 50.000

از صفر تا 30.000

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال

0.000001

0.00003

0.00005

ضریب

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد -
کارمزد ابطال

الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری 

ب) متغیر: 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 15 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد‌های سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد.

مدیر ثبت