صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ مجمع تمدید مجوز صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ اساسنامه جدید صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ مجمع تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ اساسنامه جدید صندوق کوثر یکم تغییرات اساس نامه