صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/04/30 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه صندوق
منبع -
مقدمه به استحضار سرمایه گذاران محترم می‌رساند، سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 121/90516 مورخ 1398/04/09 موافقت خود را با مجمع مورخ 1398/04/30 درخصوص تغییر سقف کارمزد متولی و و تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق را اعلام نمود. به منظور دریافت شرح مجمع به فایل پیوست مراجعه فرمایید
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست