صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر اطلاعات تعهدات پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی (سنفت 985)
منبع -
مقدمه احتراما در راستای اجرای بند 8 ماده 56 اساسنامه صندوق اطلاعات تعهدات پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی (سنفت 985) به شرح موارد زیر اطلاع رسانی می‌گردد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست