صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/06/03
منبع -
مقدمه به استحضار سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند مجمع صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ 98/06/03 راس ساعت 10 در محل شرکت کارگزاری آبان برگزار گردید. جهت آگاهی از اسامی حاضرین در مجمع به فایل پیوست مراجعه نمایید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست