صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/10/07 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر افزایش سقف هزینه نرم افزار
منبع -
مقدمه موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/10/07 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر افزایش سقف هزینه نرم افزار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست