صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/12/10 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ 1399/04/17
منبع -
مقدمه موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/12/10 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ 1399/04/17
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست