صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/05/31 با موضوع تغییر زمان حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق و سایر موارد
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/05/31 با موضوع تغییر زمان حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق و سایر موارد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست