صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 1398/06/03 مبنی بر حذف سقف حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
2 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
3 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/06/03 ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
4 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/06/03 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
5 اطلاعات تعهدات پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی (سنفت 985) ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
6 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/04/30 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه صندوق ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
7 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/04/30 ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
8 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/04/30 مبنی بر تغییر کارمزد متولی و تغییر در حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
9 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/03/07 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
10 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز سه‌شنبه مورخ 1398/03/07 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
سایز صفحه