صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/06/03 مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق و سایر موارد ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
2 اطلاعات تعهدات پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی (سنفت 985) ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
3 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/04/30 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه صندوق ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
4 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/04/30 ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
5 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/04/30 مبنی بر تغییر کارمزد متولی و تغییر در حد نصاب سرمایه‌گذاری صندوق ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
6 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/03/07 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز سه‌شنبه مورخ 1398/03/07 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/02/07 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز صندوق ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
9 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 97/07/11 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات اساسنامه صندوق ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 97/07/11 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه صندوق ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
سایز صفحه