لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/03/07 1398/03/07
2 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم روز سه‌شنبه مورخ 1398/03/07 1398/02/29
3 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/02/07 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز صندوق 1398/02/18
4 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 97/07/11 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات اساسنامه صندوق 1398/02/16
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 97/07/11 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییرات امیدنامه صندوق 1398/02/16
6 اسامی حاضرین در مجمع تمدید مجوز مورخ 98/02/07 1398/02/07
7 برگزاری مجمع صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم در خصوص تمدید عمر صندوق 1398/02/04
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 97/12/18 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تغییر سقف هزینه حسابرس صندوق 1398/01/28
9 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 97/12/18 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 97/09/30 و تعیین حسابرس جدید صندوق 1398/01/28
10 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 97/12/18 1397/12/18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
سایز صفحه