صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1395/11/18 صندوق کوثر
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند مجمع سالانه صندوق کوثر راس ساعت 10 صبح با حضور کلیه ارکان و دارندگان واحد ممتاز تشکیل گردید اسامی حاظرین در مجمع به شرح پیوست می‌باشد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست