صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1395/11/18 درخصوص تصویب صورت های مالی صندوق
منبع -
مقدمه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/17852 مورخ 1395/11/25 بامصوبات مجمع صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم درخصوص تصویب صورت های مالی موافقت نمود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست