صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۲ ۰.۳۱ ۷.۷۱ ۲۱۴.۳۶
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۰۴ ۱.۴۱ ۱۴.۱۸ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۳ ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۳ ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۰۵ ۱.۲۸ ۲۱.۶۳ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۷ (۰.۹۳) ۲۸.۰۷ (۹۶.۶۶)
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۱۳) (۰.۲۲) (۳۷.۰۵) (۵۴.۵۷)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱.۲۶ ۰.۱۸ ۹,۴۱۶.۱۶ ۹۱.۷۹
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۲۱ ۲.۶۳ ۱۱۳.۶۴ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۲۶ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ (۰.۰۷) ۰.۸۹ (۲۲.۰۸) ۲,۴۵۹.۳۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۱ ۰.۹۹ ۵.۳۸ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۰۴ ۴.۳۶ ۱۵.۰۱ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۵ ۴.۴ ۲۱.۰۸ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۳ ۱.۷ ۱۲.۶۲ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۵ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۲ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۲۴) (۱.۴) (۵۸.۳۵) (۹۹.۴۲)