صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۱۳ ۳.۷۲ ۵۹.۸۸ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۸ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۶ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۰۶ ۱.۳۴ ۲۴.۹۱ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰.۰۲ (۳.۵۱) ۷.۸۹ (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۲ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۲۴ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰.۱۱ (۲.۷۳) ۵۰.۴۷ (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۲۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۴ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۰۴ (۱.۵۳) ۱۶.۳۳ (۹۹.۶۴)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۱۸.۲۷ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۱۹ ۲.۷۶ ۹۸.۶۴ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۰۵ (۱.۹۳) ۱۹.۱۹ (۹۹.۹۲)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۰۴) (۲.۹۷) (۱۳.۴۷) (۱۰۰)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۸۵ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۸۲ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰ (۰.۳۷) (۰.۳۵) (۷۴.۱۸)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰.۰۸ (۲.۵۱) ۳۵.۲ (۹۹.۹۹)