صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۱۴ ۰.۶۵ ۶۵.۱۴ ۹۵۷.۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ (۰.۰۳) ۰.۱۳ (۱۱.۹۷) ۵۹.۲۲
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰ (۱.۴۸) (۱.۳۷) (۹۹.۵۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۰۱) (۰.۰۷) (۲.۹۳) (۲۱.۹۴)
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳۶ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳۶ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۳۰.۴۷ ۶۸.۴۹
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۱۸.۲۸ ۲,۴۵۷.۰۷
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۳ ۰.۳۸ ۱۳.۲۵ ۲۹۸.۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰.۰۲ (۱) ۷.۲۵ (۹۷.۴۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۷ ۰.۱۷ ۲۸.۸۳ ۸۷.۳۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۹.۲۷ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۰۳ ۰.۲۲ ۱۳.۵۶ ۱۱۹.۴۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰.۰۱ (۱.۳۹) ۴.۲۷ (۹۹.۳۹)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۰۳) ۰.۰۷ (۱۰.۶۹) ۳۱.۳۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۲ (۰.۳) ۸.۲۵ (۶۶.۶۹)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۹.۰۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۹.۴ ۰