صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰.۰۴ (۱.۲۵) ۱۴.۴۲ (۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۰۳ ۱.۱۶ ۱۳.۵۶ ۶,۷۴۳.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۲ (۰.۶۸) ۶.۷۸ (۹۱.۶۵)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۰۳ ۱.۵۱ ۱۳.۴۸ ۲۳,۶۶۹.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷۴ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۳ ۱.۰۸ ۱۳.۴۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۳ ۰.۷۲ ۱۳.۳ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۳ ۱.۵۲ ۱۱.۹۱ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷۹ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۶۱ ۱۹.۲۷ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۸۹ ۱۰.۹۶ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰.۰۲ (۱.۰۷) ۸.۳۷ (۹۸.۰۱)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۲۱.۴ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۰۳ ۱.۹۶ ۱۱.۱۷ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۳ ۰