صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۰۲) (۰.۳۴) (۵.۸۵) (۷۱.۵۸)
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۱۷ ۰.۸۹ ۸۳.۴۹ ۲,۴۶۰.۹۲
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۷ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰.۰۷ ۱.۶۲ ۲۶.۹ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ (۰.۷۴) (۰.۰۴) (۹۳.۳۵) (۱۲.۶۱)
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۰.۰۴ (۰.۸۳) ۱۶.۲۶ (۹۵.۲۹)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۶ ۲۴.۳۴ ۷۷۳.۴۷
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۹۲ ۲۶.۰۶ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۵ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۱ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۴ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۸ ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۴۱ ۲۱.۳۴ ۳۴۵.۲۵
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۸.۳۸ ۲۸.۰۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۱۶.۴۸ ۲۷.۶
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۸ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۳ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۰.۰۵ (۰.۰۹) ۱۹.۳۳ (۲۹.۲۸)