صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱.۱۵ (۰.۶۴) ۶,۴۰۵.۰۷ (۹۰.۳۸)
۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ (۱.۳) ۰.۴۴ (۹۹.۱۶) ۳۹۶.۷۱
۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۷۷ ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۵ ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰.۰۵ ۰.۱۲ ۱۹.۶۶ ۵۶.۶۹
۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (۰.۰۵) (۰.۰۳) (۱۶.۸۱) (۱۱.۷۴)
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۰.۲۱ ۱.۴۸ ۱۱۴.۰۳ ۲۱,۵۷۳.۳۵
۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ (۰.۱۸) ۱.۱۴ (۴۸.۱۳) ۶,۲۱۰.۱۴
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۰.۰۲) (۰.۸۸) (۵.۹۹) (۹۶.۰۴)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۵ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۰.۱۷ ۰.۰۷ ۸۳.۰۵ ۲۷.۳۶
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۰.۲ ۲.۱۲ ۱۰۸.۳۱ ۲۱۳,۱۹۲.۴۹
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۰.۱۵ ۰.۸۷ ۷۵.۴۲ ۲,۲۷۶.۶۶
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱.۱۹ (۰.۱۹) ۷,۳۲۵.۸ (۵۰.۴۲)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۰ (۰.۸۶) ۰.۹۶ (۹۵.۸)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۹۵ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۱۱ ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ (۰.۰۲) ۰.۶۸ (۶.۵) ۱,۰۷۶.۸۴
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱.۴۲ ۰.۳۸ ۱۷,۲۳۴.۵ ۲۹۶.۶۴