صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۶,۵۷۳,۸۰۳ ۱۸,۶۸۵ ۳۰۹,۶۸۱,۵۰۹,۰۵۵ ۱۹.۶۴
۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۶,۶۴۷,۶۲۹ ۱۷,۴۷۹ ۲۹۰,۹۸۳,۹۰۷,۲۹۱ ۳۸.۲۸
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۶,۷۳۲,۱۷۰ ۱۸,۰۸۲ ۳۰۲,۵۵۱,۰۹۷,۹۴۰ ۱۸.۰۱
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۶,۸۰۸,۴۷۷ ۱۸,۰۸۲ ۳۰۳,۹۳۰,۸۸۱,۱۱۴ ۳۰.۵۲
۵ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۶,۸۹۹,۴۹۵ ۱۸,۰۸۲ ۳۰۵,۵۷۶,۶۶۸,۵۹۰ ۶۴.۱۴
۶ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۷,۰۰۳,۳۰۵ ۱۸,۰۸۲ ۳۰۷,۴۵۳,۷۶۱,۰۱۰ (۸.۱۹)
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۷,۱۴۱,۳۲۹ ۱۸,۰۸۲ ۳۰۹,۹۴۹,۵۱۰,۹۷۸ ۲۰.۶۳
۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۷,۲۳۷,۲۸۸ ۱۸,۶۸۵ ۳۲۲,۰۷۸,۷۲۶,۲۸۰ ۵۴.۷۳
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۷,۳۹۰,۴۹۹ ۱۸,۶۸۵ ۳۲۴,۹۴۱,۴۷۳,۸۱۵ ۸.۱
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۷,۵۰۹,۹۶۶ ۱۸,۶۸۵ ۳۲۷,۱۷۳,۷۱۴,۷۱۰ ۵۸.۴۶