صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۰۱۷)% (۰.۳۴۴)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۳۸۷)% %۱.۲۸۴
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۰.۸۲۵ %۸.۱۷۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۴.۸۷۸ %۲۲.۵۷۱
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۱۰.۶۹۳ %۱۱.۶۷
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۲۴.۶۸۴ %۳۲.۲۲۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ %۱۶۱.۴۳۲ %۲۴۳۸.۱۵۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴.۳۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲.۱۱)% (۹.۵۵)%