صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ بیانیه سیاست های سرمایه گذای صندوق ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ بیانیه سیاست‌ سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ رویه نحوه سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ افشاي پرتفوي صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت کوثر يکم براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ اصلاحیه افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ اصلاحیه افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ افشای پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ بیانیه سیاست‌ سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم دانلود