صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۹۴۲
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 موسسه اعتباری کوثر مرکزی 19000
2 کارگزاری آبان 1000