دسته بندی -
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 98/02/07 صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مبنی بر تمدید مجوز صندوق
منبع -
مقدمه به استحضار سرمایه گذاران محترم می‌رساند، سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 122/48228 مورخ 1398/02/16 موافقت خود را با مجمع مورخ 1398/02/07 درخصوص تمدید مجوز صندوق را اعلام نمود. به منظور دریافت شرح مجمع به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست