دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 98/03/07
منبع -
مقدمه به استحضار سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند مجمع صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم مورخ 98/03/07 راس ساعت 10 در محل شرکت کارگزاری آبان برگزار گردید. جهت آگاهی از اسامی حاضرین در مجمع به فایل پیوست مراجعه نمایید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست